Εκπαίδευση για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Σχολή χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Boatschool

Παρέχουμε εκπαίδευση στο χειρισμό ταχυπλόων σκαφών και προετοιμασία για τις εξετάσεις προς απόκτηση διπλώματος χειριστή ταχυπλόου. Ευέλικτο πρόγραμμα και πρακτική εκπαίδευση στην Καλαμαριά.

Παρέχουμε επίσης υποστηρικτικές υπηρεσίες και εκπροσώπηση στο λιμεναρχείο και τις δημόσιες υπηρεσίες. Υπηρεσίες για διεκπεραίωση λεμβολογήσεων, μεταβιβάσεων σκαφών και κινητήρων, ανανεώσεις αδειών κ.α.

Σιμητόπουλος Δήμος