Επικοινωνία

Σιμητόπουλος Δήμος
τηλ. 6946208109

Πρακτικά Μαθήματα
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης,
Μικρό έμβολο, Καλαμαριά

Θεωρητικά Μαθήματα
“Ερμής”, Ήρωνος 6, Θεσσαλονίκη

Εξετάσεις
Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης