Εκπαίδευση για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Μεταβίβαση σκάφους