Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Ανανέωση της άδειας χειριστή ταχυπλόου απαιτείται μετά το 65ο έτος της ηλικίας. Επίσης όλες οι άδειες παλαιού τύπου (χάρτινες) πρέπει να αντικατασταθούν έως το τέλος του2019.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Πρωτότυπη άδεια.
  • Αίτηση και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
  • Αντίγραφο ταυτότητας
  • Αντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (δύο όψεις)
  • Για ανανέωση λόγω ηλικίας, βεβαιώσεις συμβεβλημένων ιατρών ή αντίγραφο ανανεωμένης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
  • Δύο φωτογραφίες μικρές έγχρωμες και φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή.