Εκπαίδευση για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν πρακτική εκπαίδευση στο χειρισμό ταχυπλόου σκάφους, εκπαίδευση στην ανάγνωση και χρήση ναυτικών χαρτών (εύρεση στίγματος, πορείας κ.λ.π.), ναυαγοσωστικά και πυροσβεστικά μέσα, ναυτικούς κόμπους.

Η ελάχιστη διάρκεια μαθημάτων είναι 6 ώρες θεωρητικής και 3 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Τα δικαιολογητικά για αίτηση προς εξετάσεις είναι:

  • Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση (3 έγγραφα) με θεωρημένο γνήσιο της υπογραφής. Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα από τους συνδέσμους στα αριστερά.
  • Αντίγραφο ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
  • Βεβαιώσεις υγείας από συμβεβλημένους ιατρούς (οφθαλμίατρο & παθολόγο) ή αντίγραφο ελληνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
  • 2 έγχρωμες μικρές φωτογραφίες και φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή.