Μεταβίβαση σκάφους

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χαρτοσήμανση του ιδιωτικού συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε 5 ημέρες από την υπογραφή του.