Μαθήματα

Ερωτηματολόγιο

Η γραπτή εξέταση αποτελέιται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και απαιτούνται τουλάχιστον 18 σωστές απαντήσεις για επιτυχία.