Ερωτηματολόγιο

Η γραπτή εξέταση αποτελέιται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και απαιτούνται τουλάχιστον 18 σωστές απαντήσεις για επιτυχία.

1) Το ναυτικό μίλι είναι μονάδα μέτρησης:

 1. Της απόστασης στη θάλασσα.
 2. Της ταχύτητας στη θάλασσα.
 3. Κανένα από τα α και β.

2) Κόμβος είναι μονάδα μέτρησης:

 1. Της απόστασης στη θάλασσα.
 2. Της ταχύτητας στη θάλασσα και αντιστοιχεί σε ένα διανυόμενο μίλι ανά ώρα.
 3. Της ταχύτητας και της απόστασης στη θάλασσα.

3) Βύθισμα είναι:

 1. Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας έως τον πυθμένα.
 2. Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι την τρόπιδα του σκάφους.
 3. Τα έξαλα του σκάφους.

4) Βάθος είναι:

 1. Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας έως τον πυθμένα.
 2. Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι την τρόπιδα του σκάφους.
 3. Κανένα από τα α και β.

5) Υπήνεμη πλευρά είναι:

 1. Η πλευρά του σκάφους που βρίσκεται προς την κατεύθυνση που φυσά ο άνεμος.
 2. Η πλευρά του σκάφους που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που φυσά ο άνεμος.
 3. Η πλευρά του σκάφους αντίθετα από την κατεύθυνση που φυσά ο άνεμος και στην πλώρη.

6) Πορτολάνα είναι:

 1. Ναυτικός χάρτης μεγάλης κλίμακας που απεικονίζει μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή.
 2. Απόσπασμα ναυτικού χάρτη υπό μεγάλη κλίμακα που απεικονίζει με μεγάλες λεπτομέρειες λιμένες, όρμους και λίμενίσκους.
 3. Απόσπασμα ναυτικού χάρτη υπό μικρή κλίμακα.

7) Γεωγραφικές συντεταγμένες ενός συμείου είναι:

 1. Το γεωγραφικό πλάτος φ.
 2. Το σημείο που έμεινε ακυβέρνητο το σκάφος μας.
 3. Το γεωγραφικό πλάτος φ και το γεωγραφικό μήκος λ.

8) Ένα ναυτικό μίλι ισούται:

 1. Με 1853μ.
 2. Με 1852μ.
 3. Με 1609μ.

9) Ο ναυτικός διαβήτης (κουμπάσο) είναι:

 1. Όργανο με το οποίο χαράσσονται πορείες πάνω στο ναυτικό χάρτη.
 2. Όργανο μέτρησης απόστασης πάνω στο ναυτικό χάρτη.
 3. Όργανο μέτρησης της ταχύτητας του σκάφους.

11) Κλίμακα πλάτους είναι:

 1. Η χαραγμένη στην πάνω και κάτω πλευρά του χάρτη κλίμακα.
 2. Η χαραγμένη στην αριστερή και δεξιά πλευρά του χάρτη κλίμακα.
 3. Κανένα από τα α και β.

12) Κλίμακα μήκους είναι:

 1. Η χαραγμένη στην πάνω και κάτω πλευρά του χάρτη κλίμακα.
 2. Η χαραγμένη στην αριστερή και δεξιά πλευρά του χάρτη κλίμακα.
 3. Κανένα από τα α και β.

13) Που μετριέται η απόσταση;

 1. Μόνο στην κλίμακα πλάτους.
 2. Μόνο στην κλίμακα μήκους.
 3. Και στην κλίμακα πλάτους και μήκους.

14) Γεωγραφικό στίγμα είναι:

 1. Ο προσδιορισμός της πορείας ενός πλοίου για το σημείο προορισμού.
 2. Το σημείο πάνω στο ναυτικό χάρτη που βρίσκεται το σκάφος σε δεδομένη στιγμή και προσδιορίζεται από την τομή του παραλλήλου του πλάτους και του μεσημβρινού του μήκους που διέρχονται από το σημείο αυτό.
 3. Η απόσταση που βρίσκεται το σκάφος από το λιμένα αναχώρησης.

15) Η γνώση του καιρού που ισχύει στην περιοχή πλεύσης κρίνεται ως:

 1. Απαραίτητη για να αλλάξουμε πορεία πλεύσης.
 2. Απαραίτητη για να δείξουμε τις γνώσεις μας σε τυχόν επιβαίνοντες στο σκάφος μας.
 3. Απαραίτητη ώστε να ματαιώσουμε το ταξίδι αν επικρατούν ή αναμένεται να επικρατήσουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

16) Η πρωταρχική αιτία του ανέμου είναι:

 1. Η διαφορά θερμοκρασίας του αέρα.
 2. Η διεύθυνση και η ένταση.
 3. Τα χαμηλά βαρομετρικά.

17) Η τραμουντάνα είναι άνεμος:

 1. Ανατολικός
 2. Δυτικός
 3. Βόρειος

18) Ο σιρόκος είναι άνεμος:

 1. Βορειοδυτικός
 2. Δυτικός
 3. Νοτιοανατολικός

19) Ο γαρμπής είναι άνεμος:

 1. Νοτιοδυτικός
 2. Βορειοδυτικός
 3. Νοτιοανατολικός

20) Ο μαϊστρος είναι άνεμος:

 1. Νοτιοδυτικός
 2. Βορειοδυτικός
 3. Νοτιοανατολικός.

21) Ο γρέγος είναι άνεμος:

 1. Βόρειος
 2. Βορειοανατολικός
 3. Νοτιοανατολικός

22) Η κλίμακα 5 μποφόρ είναι:

 1. Ταραγμένη
 2. Πολύ ταραγμένη
 3. Κυματώδης

23) Η κλίμακα 6 μποφόρ είναι:

 1. Πολύ ταραγμένη
 2. Πολύ κυματώδης
 3. Κυματώδης

24) Πριν από τον απόπλου βεβαιωνόμαστε ότι:

 1. Έχουμε την απαραίτητη ποσότητα καυσίμου και επιπλέον καύσιμα.
 2. Έχουμε καύσιμα μόνο για την απόσταση που πρόκειται να διανύσουμε.
 3. Δεν έχουμε επιπλέον καύσιμα πάνω στο σκάφος για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

25) Δε συνίσταται να αγκυροβολούμε:

 1. Σε αμμώδη βυθό.
 2. Σε βραχώδη βυθό
 3. Σε λασπώδη βυθό.

26) Η πλωτή άγκυρα συνίσταται:

 1. Στα μεγάλα βάθη.
 2. Στα μικρά βάθη.
 3. Αν χάσουμε την κανονική.

27) Στα 5 μέτρα βάθος το έκταμα (μήκος) του σχοινιού της άγκυρας πρέπει να είναι τουλάχιστον:

 1. 25 μέτρα
 2. 40 μέτρα
 3. 15 μέτρα

28) Στα 12 μέτρα βάθος το έκταμα (μήκος) του σχοινιού της άγκυρας πρέπει να είναι τουλάχιστον:

 1. 36 μέτρα
 2. 24 μέτρα
 3. 48 μέτρα